Athyrium filix-femina

Běžná kapraď 30-90 cm vysoká. Výborný indikátor místa vhodného pro střevíčníky. Cena 50,- Kč.