Doprovodné rostliny

Solitérní hajní rostlina, v dospělosti až 150 cm vysoká. Cena 50,- Kč.
Mohutná trvalka vysoká až 1 m. Z plazivého silného oddenku vyrůstají brzy na jaře květonosné lodyhy a po odkvětu jednotlivé listy. Polostín až slunce při dostatku vláhy. Cena 50,- Kč.
Pomalu rostoucí, elegantní trvalka vysoká 50-90 cm. Třemdava - "hořící keř". Může být s růžovými a nebo bílými květy, nelze zaručit, jedná se o semenáčky. Cena 50,- Kč.
"Zimní růže". Nádherná trvalka v kombinaci se stálezelenými kapradinami a v hajních partiích zahrady. Cena 50,- Kč.
Tato čemeřice kvete o něco později, podle počasí v březnu až dubnu. Cena 40,- Kč.
Oddenkatá trvalka vysoká 50-100 cm. Vhodný doplněk hajní partie zahrady. Cena 50,- Kč.
Půdokryvná hajnička, která vhodně doplňuje místa se střevíčníky a nechává je vyniknout. Dobře se rozrůstá. Převislé stonky nesou drobné bílé květy. Výška 20-40 cm. Cena 30,- Kč.
Zajímavá a jemná půdokryvná trvalka vysoká 15 - 30 cm. Podobná škornici (Epimedium). Střevíčníky neutlačuje ani při vzájemném prorůstání kořenů. Cena 30,- Kč.