Helleborus orientalis

Tato čemeřice kvete o něco později, podle počasí v březnu až dubnu. Cena 40,- Kč.